22/9/21 15:45:28

Teplota : 14.3C

Vlhkost :65.8%

Tlak :1024.7 hPa

Srazky:0.8

Vitr:6.8km/h