20/3/19 8:00:50

Teplota : 0.6C

Vlhkost :75.1%

Tlak :1034.8 hPa

UVindx :0.0