14/7/20 10:56:13

Teplota : 19.0C

Vlhkost :50.8%

Tlak :1016.2 hPa

Srazky :0.0