18/10/19 5:33:49

Teplota : 4.3C

Vlhkost :100.0%

Tlak :1016.7 hPa

UVindx :0.3