21/1/20 23:49:29

Teplota : -3.9C

Vlhkost :100.0%

Tlak :1038.8 hPa

UVindx :11.0