13/11/19 8:36:38

Teplota : 0.9C

Vlhkost :100.0%

Tlak :1003.7 hPa

UVindx :0.0