4/8/21 23:27:16

Teplota : 14.6C

Vlhkost :99.2%

Tlak :1011.5 hPa

Srazky:3.1

Vitr:1.2km/h