18/1/19 0:02:32

Teplota : 3.5C

Vlhkost :77.3%

Tlak :1008.9 hPa

UVindx :0.3