10/8/22 12:33:52

Teplota : 22.5C

Vlhkost :47.6%

Tlak :1023.3 hPa

Srazky:0.0

Vitr:1.4km/h