25/5/19 2:51:17

Teplota : 7.8C

Vlhkost :93.9%

Tlak :1013.8 hPa

UVindx :0.0