20/7/19 15:26:56

Teplota : 31.9C

Vlhkost :32.4%

Tlak :1011.3 hPa

UVindx :0.0