15/12/19 8:30:21

Teplota : 7.7C

Vlhkost :82.8%

Tlak :1005.6 hPa

UVindx :0.4