13/11/18 21:54:50

Teplota : 7.9C

Vlhkost :100.0%

Tlak :1030.5 hPa

UVindx :3.5